درباره ما

ما جمعی از هنرمندان فیلم ساز و عکاس مشهد دور هم گرد آمدیم تا خدمات فرهنگی و هنری خود را با هم میهنانمان به اشتراک


بگذاریم.